варикоцеле протокол

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

 • Протокол лікування варікоцеле.
  • Додаток до наказу МОЗ №88-АДМ від 30-03-2004
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча хірургія
  • Клінічний стан, патології: Варикоцеле

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 30 березня 2004 р. N 88-Адм

1. Шифр МКХ-10 — I 86.0

2. Клінічні форми за рекомендацією ВООЗ, 1997 р.:

— варикоцеле I ступеня, коли розширені вени у мошонці не візуалізуються і не пальпуються, проте розширюються при пробі Вальсальва,

— варикоцеле II ступеня, коли розширені вени візуалізуються, пальпуються і займають верхню третину мошонки,

— варикоцеле III ступеня, коли розширені венозні сплетіння вип’ячують крізь шкіру, легко візуалізуються і пальпуються та займають всю порожнину калитки,

— субклінічне варикоцеле, коли нема клінічно вираженого варикоцеле, але його ознаки виявляються при допплерівському дослідженні.

3. КЛІНІЧНА КАРТИНА НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ

1) наявність розширених вен сім’яного канатика і яєчка зліва

2) можливі неприємні відчуття або біль по ходу сім’яного канатика і яєчка

3) витончена, дрябла шкіра мошонки

4) лівобічний орхіоптоз

5) позитивний прийом Segond — якщо у хворого лежачи притиснути пальцями зовнішнє пахвинне кільце, а потім запропонувати йому піднятися, то при варикоцеле відбудеться наповнення вен

6) позитивна проба Вальсальва — збільшення вен сім’яного канатика при затримці дихання і натужуванні.

3.1 Терапія на догоспітальному етапі:

Будь-яка терапія на догоспітальному етапі недоцільна, оскільки не містить патогенетичної направленості.

При варикоцеле субклінічної стадії і I ступеня доцільно спостереження протягом 1 року з рекомендаціями обмеження фізичних навантажень.

Варикоцеле II — III ступеня є показанням для хірургічного лікування.

3.2. Додаткові методи обстеження:

— УЗД яєчка і його судин за допомогою ефекту Допплера

— трансфеморальна селективна ретроградна ниркова венографія

4. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА:

— психологічна підготовка пацієнта;

— підготовка операційного поля;

— скринінгова лабораторна діагностика для планового оперативного втручання.

5. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Операцією вибору є операція Бернарді — варикоцелектомія з використанням надпахового доступу і пересіканням вен вище внутрішнього пахового кільця. Операція Іванисевича, що виконується з пахвинного доступу, і при якій перетинаються вени пахового каналу, вважається більш ризикованою.

6. ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ

— хворий знаходиться в загальній палаті;

— за умов відсутності супутніх захворювань — стіл N 15;

— перев’язки із зміною асептичних пов’язок;

— вітамінотерапія з метою стимуляції гонадотропної функції (вітаміни A, C, B1, B6, E);

— реологічна терапія (аспірин 50 мг/кг протягом 15 днів, кверцетин, венотонік «детралекс», оксигенотерапія у режимі 1,5 атм. з експозицією 20 хвилин щоденно протягом 4 — 5 днів);

— зняття швів на 7 добу;

— обмеження фізичних навантажень і занять спортом строком до 6 місяців.

7. ДИСПАНСЕРНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Диспансерне спостереження проводиться протягом перших 6 місяців — 1 раз в місяць, до 1 року — 1 раз в 3 місяці, від 1 до 3 років — 1 раз в півроку. Спеціалізоване санаторно-курортне лікування не проводиться, рекомендується з оздоровчою ціллю перебування в санаторно-курортних закладах загальнотерапевтичного типу.

Источник: http://medstandart.net/browse/1239

 • Маргарита Руликовская
 • 1 лет назад
 • Просмотров:

Транскрипт

1 Одобрено Объединенной комиссией По качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от «29» сентября 2016 года Протокол 12 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ (ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ СОСУДОВ) 1. Содержание: Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9 1 Дата разработки протокола 1 Пользователи протокола 2 Категория пациентов 2 Шкала уровня доказательности 2 Определение 2 Классификация 2 Диагностика и лечение на амбулаторном уровне 3 Показания для госпитализации 5 Диагностика и лечение на этапе скорой неотложной помощи 5 Диагностика и лечение на стационарном уровне 5 Медицинская реабилитация 7 Паллиативная помощь 7 Сокращения, используемые в протоколе 7 Список разработчиков протокола 8 Конфликт интересов 8 Список рецензентов 8 Список использованной литературы 8 2. Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9: 1

2 МКБ-10 I86.1 Варикозное расширение вен мошонки МКБ Субингвинальное иссечение РЭС 3. Дата разработки протокола: 2016 год. 4. Пользователи протокола: ВОП, хирурги, урологи, андрологи. 5. Категория пациентов: дети до 16 лет. 6. Шкала уровня доказательности: А Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. В Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. С Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию. D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов. 7. Определение[9-10]: Варикоце ле расширение венгроздевидного сплетения семенного канатика. Варикоцеле обычно проявляется с левой стороны (очень редко проявляется как двустороннее или правостороннее), что объясняется впадением семенной вены слева под прямым углом в почечную вену. 8. Классификация[1,3,6,15]: Клиническая классификация: Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует следующую классификацию варикоцеле: I степень — когда расширенные вены в мошонке не видны и не пальпируются, за исключением их расширения при пробе Вальсальвы; 2

3 II степень — когда расширенные вены в мошонке не видны, но легко пальпируются; III степень — когда расширенные венные сплетения выпячиваются сквозь кожу мошонки и легко пальпируются. 9. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ [1,3,6,15]: 1) Диагностические критерии: Жалобы: отвисание мошонки, которое особенно увеличивается при ходьбе и в жаркую погоду; тяжесть в паху и мошонке; тупые тянущие боли в яичке, по ходу семенного канатика и в паху, усиливающиеся при ходьбе и поднятии тяжести; Анамнез: выраженная физическая активность (подъем тяжестей, занятия в тренажерном зале); запоры; паховые грыжи; системная недостаточность (дисплазия) соединительной ткани; врожденная патология клапанов яичковой вены. Физикальное обследование: Пальпация: выявляется расширение вен гроздевидного сплетения в положении стоя и лежа, в том числе при натуживании (проба Вальсальвы); определить размеры яичек, у подростков гипоплазированным считается яичко, объем которого более чем с нормальным [УД — D] (20). Лабораторные исследования: нет. Инструментальные исследования [1,3,6,15]: УЗИ органов мошонки варикозное расширение яичковых вен. 2) Диагностический алгоритм [1,3,6,15]: Сбор жалоб и анамнеза Физикальное обследование (Проба Вальсальвы, определение размера яичек) Лабораторные исследования нет Инструментальные исследования УЗИ органов мошонки варикозное расширение яичковых вен Диагноз установлен Хирургическое лечение 3

READ  варикоцеле брить

4 3) Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований: Диагноз Обследования Гидроцеле Хронический эпидидимит Обоснование для дифференциальной диагностики Схожие клинические проявления Схожие клинические проявления УЗИ мошонки визуализируется обширная анэхогенная зона, окружающая яичко и придаток диафаноскопия УЗИ мошонки яичко чаще увеличено в размерах (хотя может быть нормальным или уменьшено), имеет неровный контур, внутренняя структура неоднородная Критерии исключения диагноза Для водянки оболочек яичка характерна гладкая поверхность мошонки, яйцевидной или грушевидной формы, с положительным симптомом просвечивания, туго-эластической консистенцией, всегда имеющейся отчѐтливой флюктуацией. Хронический эпидидимит отличается локализацией процесса у придатка, гладкой поверхностью, плотной консистенцией. Начало хронического эпидидимита обычно связано с острым периодом. 4) Тактика лечения: При I степени варикоцеле хирургическое лечение не проводится, рекомендовано: ограничение физической нагрузки и длительного стояния; запрещение езды на велосипеде и мотоцикле; устранение метеоризма, устранение запоров; исключение длительного напряжения брюшной стенки; ношение суспензория; устранение половых излишеств. 4

5 Немедикаментозное лечение: режим II; диета 15. Медикаментозное лечение: нет. Другие виды лечения: нет. 5) Показания для консультации специалистов: нет. 6) Профилактические мероприятия: нет. 7) Мониторинг состояния пациента: нет. 8) Индикаторы эффективности лечения: нет. 10. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ[4]: 10.1 Показания для плановой госпитализации: варикоцеле II и III степени Показания для экстренной госпитализации: нет. 11. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ: нет. 12. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ[1,3,6,15]: 1) Диагностические критерии: смотрите пункт 9, подпункт 1. 2) Диагностический алгоритм: смотрите пункт 9, подпункт 2. 3) Перечень основных диагностических мероприятий: УЗИ органов мошонки. 4) Перечень дополнительных диагностических мероприятий: нет. 5) Тактика лечения [2,7,8,12,13,18,19]: при варикоцеле II и III степени показано хирургическое лечение. Хирургическое лечение при II и III степени варикоцеле [2,7,8,12,13,18,19]. Виды операции: лигирование и иссечение тестикулярных сосудов (лапароскопическая и ретроперитонеоскопическая методики); рентгено-эндоваскулярные (склеротерапия, эмболизация, эндоваскулярная электрокоагуляция). Показания для проведения процедуры/ вмешательства: варикоцеле II и III степени. Противопоказания для проведения процедуры/ вмешательства: нарушение свертываемости крови. Медикаментозное лечение: нет. Немедикаментозное лечение: нет. Перечень основных лекарственных средств: нет. Перечень дополнительных лекарственных средств: нет. 5

6 Другие виды лечения: нет. 6) Показания для консультации специалистов: консультация анестезиолога для проведения анестезиологического пособия. 7) Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: нет. 8) Индикаторы эффективности: исчезновение расширенных вен в области мошонки; отсутствие болевого синдрома в области мошонки. 9) Дальнейшее ведение: контроль за состоянием послеоперационной раны в течение 7 дней после операции; наблюдение у уролога, андролога в течение 6 месяцев; ограничение физической нагрузки в течение 6-и месяцев; контроль УЗИ органов мошонки через 2 месяца после операции. 13. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: нет. 14. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ: нет. 15. СОКРАЩЕНИЯ, ИСПУЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОТОКОЛЕ: УЗИ ультразвуковое исследование ОАК общий анализ крови ОАМ общий анализ мочи БАК биохимический анализ крови УД УЗДГ РЭС — уровень доказательности ультразвуковая допплерография рентген-эндоваскулярное склерозирование 16. Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных: 1) Кабдолдин Кайрат Нуртуганович, кандидат медицинских наук, детский врач уролог высшей категории, врач отделения реконструктивно-пластической урологии АО «Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова», член ОО «Казахстанская ассоциация урологов»; 2) Айнакулов Ардак Жаксылыкович, кандидат медицинских наук, врач детский уролог высшей категории, старший ординатор почечного отдела и трансплантологии КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»; 3) Майлыбаев Бахытжан Муратович, доктор медицинских наук, профессор, КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»; 6

7 4) Аскаров Мейрамбек Сатыбалдиевич, доктор медицинских наук, РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет» врач детский уролог, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии; 5) Иманбердиев Жандос Жолдасович, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»; 6) Абдимажитов Бахытжан Хабитович, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»; 7) Жарасов Даулет Аманаевич, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»; 8) Тулеутаева Райхан Есенжановна, кандидат медицинских наук, РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей», заведующая кафедрой фармакологии и доказательной медицины, член «Ассоциации врачей терапевтического профиля». 17. Указание на отсутствие конфликта интересов: нет. 18. Список рецензентов: 1) Жантелиева Ляззат Асановна доктор медицинских наук, доцент, заведущая курсом урологии, директор департамента учебно воспитательной работы НУО «КазРосМед Университета»; 19.Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности. 20. Список использованной литературы: 1) Алхасов Г. М. Двустороннее варикоцеле. Эпидемиология и диагностика: Дис. канд. мед. наук, М.: ) Мазо Е. Б., Корякин М. В. Новое в лечении мужского бесплодия при варикоцеле. М.: Медицина, 1992; ) Житникова Л. Н. Стеноз почечной вены (этиология, клиника, диагностика). Автореф. дис канд.мед.наук-м.: ) Клинические рекомендации. Урология. Под ред. Н.А. Лопаткина. М.: Эотар- Медиа, 2007; ) Исаков Ю. Ф., Ерохин А. П., Гераськин В. И., Воронцов Ю. П. К проблеме варикоцеле у детей // Урология и нефрология. 1977; 5: ) Степанов В. Н., Кадыров З. А. Диагностика и лечение варикоцеле. М.: 2001; ) Abdulmaaboud M.R., Shokeir A. A., Farage Y. et al. Treatment of varicocele: a comparative study of conventional open surgery, percutaneous retrograde sclerotherapy, and laparoscopy // Urology. 1998; 52: 2: ) Ковалѐв В. А., Королѐва С.В. Влияние варикоцеле на сперматогенез. В кн: Современные технологии в оценке отдалѐнных результатов лечения урологической патологии у детей. Тезисы докладов научно-практической конференции детских урологов. М.: 2001; ) Кондаков В. Т., Пыков М. И. Варикоцеле. М.: Видар, 2000; 99. 7

8 10) Страхов С. А. Варикозное расширение вен гроздевидного сплетения и семенного канатика (варикоцеле). М.: 2001; ) Ledda A. Vascular and urology. Springer. 1996; ) Лопаткин Н. А. Патогенетическое основание нового способа оперативного лечения варикоцеле // Урология и нефрология 1973; 5: ) Лопаткин Н.А, Морозов А. В., Дзеранов Н. К. Трансфеморальная эндоваскулярная облитерация яичковой вены в лечении варикоцеле // Урология и нефрология 1983; 6: ) Turner T. T. Varicocele: Still an enigma // J Urol 1983; 129: 4: ) Карнаух В. И. Варикоцеле и бесплодие у мужчин(особенностисостояния репродуктивной функции и диагностика заболевания). Дис. канд. мед. наук. 1986; ) Ho K. J., Mcateer E., Young M. Loss of testicular volume associated with intratesticular varicocele // Int J Urol. 2005; 12: 4: ) Nambirajan T., Woolsey S., Manavalan L. et al. Intra-testicular varicocele presenting as acute scrotum // Scand J Urol Nephrol. 2004; 38: 2: ) Cobellis G., Mastroianni L., Cruccetti A. et al. Retroperitoneoscopic varicocelectomy in children and adolescents // J Pediatr Surg. 2005; 40: 5: ) Chueh S. C., Liao C. H., Wang S. M. et al. Clipless needlescopic bilateral. 20) Kogan Sj. The pediatric varicocele. In Gearhart JP, Rink RC, Mouriquand PDE Pediatric urology. Philadelphia: WB Saunders, 2001, p ) European Association of Urology Guidelines on PaediatricUrology,

READ  операция варикоцеле ставрополь

Источник: http://docplayer.ru/40451223-Klinicheskiy-protokol-diagnostiki-i-lecheniya-varikocele-endovaskulyarnaya-embolizaciya-sosudov.html

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2016

Общая информация

Краткое описание

Варикоце́ле– расширение вен гроздевидного сплетения семенного канатика. Варикоцеле обычно проявляется с левой стороны (очень редко проявляется как двустороннее или правостороннее), что объясняется впадением семенной вены слева под прямым углом в почечную вену.

Соотношение кодов МКБ-10 и МКБ-9

Дата разработки протокола: 2016 год.

Пользователи протокола: ВОП, хирурги, урологи, андрологи.

Категория пациентов: дети до 16 лет.

Шкала уровня доказательности:

Классификация

Клиническая классификация:
Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует следующую классификацию варикоцеле:
I степень — когда расширенные вены в мошонке не видны и не пальпируются, за исключением их расширения при пробе Вальсальвы;
II степень — когда расширенные вены в мошонке не видны, но легко пальпируются;
III степень — когда расширенные венные сплетения выпячиваются сквозь кожу мошонки и легко пальпируются.

Диагностика (амбулатория)

ДИАГНОСТИКА НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ [1,3,6,15]

Диагностические критерии:
Жалобы:
· отвисание мошонки, которое особенно увеличивается при ходьбе и в жаркую погоду;
· тяжесть в паху и мошонке;
· тупые тянущие боли в яичке, по ходу семенного канатика и в паху, усиливающиеся при ходьбе и поднятии тяжести;
Анамнез:
· выраженная физическая активность (подъем тяжестей, занятия в тренажерном зале);
· запоры;
· паховые грыжи;
· системная недостаточность (дисплазия) соединительной ткани;
· врожденная патология клапанов яичковой вены.

Физикальное обследование:
Пальпация:
· выявляется расширение вен гроздевидного сплетения в положении стоя и лежа, в том числе при натуживании (проба Вальсальвы);
· определить размеры яичек, у подростков гипоплазированным считается яичко, объем которого более чем с нормальным [УД — D] (20).

Лабораторные исследования: нет.

Инструментальные исследования [1,3,6,15]:
· УЗИ органов мошонки – варикозное расширение яичковых вен.

Диагностический алгоритм [1,3,6,15]:

Диагностика (стационар)

ДИАГНОСТИКА НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ[1,3,6,15]

Диагностические критерии: см. амбулаторный уровень.

Диагностический алгоритм: см. амбулаторный уровень.

Перечень основных диагностических мероприятий:
· УЗИ органов мошонки.

Перечень дополнительных диагностических мероприятий: нет.

Дифференциальный диагноз

Лечение (амбулатория)

ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ [1,3,6,15]

Тактика лечения: При I степени варикоцеле хирургическое лечение не проводится, рекомендовано:
· ограничение физической нагрузки и длительного стояния;
· запрещение езды на велосипеде и мотоцикле;
· устранение метеоризма, устранение запоров;
· исключение длительного напряжения брюшной стенки;
· ношение суспензория;
· устранение половых излишеств.

Немедикаментозное лечение:
· режим II;
· диета №15.

Медикаментозное лечение: нет.

Другие виды лечения: нет.

Показания для консультации специалистов: нет.

Профилактические мероприятия: нет.

Мониторинг состояния пациента: нет.

Индикаторы эффективности лечения: нет.

Лечение (стационар)

ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ[1,3,6,15]

Тактика лечения [2,7,8,12,13,18,19]: при варикоцеле II и III степени показано хирургическое лечение.

Хирургическое лечение при II и III степени варикоцеле [2,7,8,12,13,18,19].
Виды операции:
· лигирование и иссечение тестикулярных сосудов (лапароскопическая и ретроперитонеоскопическая методики);
· рентгено-эндоваскулярные (склеротерапия, эмболизация, эндоваскулярная электрокоагуляция).

Показания для проведения процедуры/ вмешательства:
· варикоцеле II и III степени.

Противопоказания для проведения процедуры/ вмешательства:
· нарушение свертываемости крови.

Медикаментозное лечение: нет.

Немедикаментозное лечение: нет.

Перечень основных лекарственных средств: нет.

Перечень дополнительных лекарственных средств: нет.

Другие виды лечения: нет.

Показания для консультации специалистов:
· консультация анестезиолога – для проведения анестезиологического пособия.

Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: нет.

Индикаторы эффективности:
· исчезновение расширенных вен в области мошонки;
· отсутствие болевого синдрома в области мошонки.

Дальнейшее ведение:
· контроль за состоянием послеоперационной раны в течение 7 дней после операции;
· наблюдение у уролога, андролога в течение 6 месяцев;
· ограничение физической нагрузки в течение 6-и месяцев;
· контроль УЗИ органов мошонки через 2 месяца после операции.

Информация

Источники и литература

 1. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗСР РК, 2016
  1. 1) Алхасов Г. М. Двустороннее варикоцеле. Эпидемиология и диагностика: Дис. канд. мед. наук, М.: 2004. 2) Мазо Е. Б., Корякин М. В. Новое в лечении мужского бесплодия при варикоцеле. М.: Медицина, 1992; 170. 3) Житникова Л. Н. Стеноз почечной вены (этиология, клиника, диагностика). Автореф. дис…канд.мед.наук-М.: 1978. 4) Клинические рекомендации. Урология. Под ред. Н.А. Лопаткина. М.: Эотар-Медиа, 2007; 42–53. 5) Исаков Ю. Ф., Ерохин А. П., Гераськин В. И., Воронцов Ю. П. К проблеме варикоцеле у детей // Урология и нефрология. 1977; 5: 51–55. 6) Степанов В. Н., Кадыров З. А. Диагностика и лечение варикоцеле. М.: 2001; 200. 7) Abdulmaaboud M.R., Shokeir A. A., Farage Y. et al. Treatment of varicocele: a comparative study of conventional open surgery, percutaneous retrograde sclerotherapy, and laparoscopy // Urology. 1998; 52: 2: 294–300. 8) Ковалёв В. А., Королёва С.В. Влияние варикоцеле на сперматогенез. В кн: Современные технологии в оценке отдалённых результатов лечения урологической патологии у детей. Тезисы докладов научно-практической конференции детских урологов. М.: 2001; 13–15. 9) Кондаков В. Т., Пыков М. И. Варикоцеле. М.: Видар, 2000; 99. 10) Страхов С. А. Варикозное расширение вен гроздевидного сплетения и семенного канатика (варикоцеле). М.: 2001; 235. 11) Ledda A. Vascular and urology. Springer. 1996; 149. 12) Лопаткин Н. А. Патогенетическое основание нового способа оперативного лечения варикоцеле // Урология и нефрология 1973; 5: 31–34. 13) Лопаткин Н.А, Морозов А. В., Дзеранов Н. К. Трансфеморальная эндоваскулярная облитерация яичковой вены в лечении варикоцеле // Урология и нефрология 1983; 6: 50–53. 14) Turner T. T. Varicocele: Still an enigma // J Urol 1983; 129: 4: 695–699 15) Карнаух В. И. Варикоцеле и бесплодие у мужчин(особенностисостояния репродуктивной функции и диагностика заболевания). Дис. канд. мед. наук. 1986; 90. 16) Ho K. J., Mcateer E., Young M. Loss of testicular volume associated with intratesticular varicocele // Int J Urol. 2005; 12: 4: 422–423. 17) Nambirajan T., Woolsey S., Manavalan L. et al. Intra-testicular varicocele presenting as acute scrotum // Scand J Urol Nephrol. 2004; 38: 2: 179–181. 18) Cobellis G., Mastroianni L., Cruccetti A. et al. Retroperitoneoscopic varicocelectomy in children and adolescents // J Pediatr Surg. 2005; 40: 5: 846–849. 19) Chueh S. C., Liao C. H., Wang S. M. et al. Clipless needlescopic bilateral. 20) Kogan Sj. The pediatric varicocele. In Gearhart JP, Rink RC, Mouriquand PDE Pediatric urology. Philadelphia: WB Saunders, 2001, p 763-73. 21) European Association of Urology Guidelines on PaediatricUrology, 2016. http://uroweb.org/guideline/paediatric-urology/#3_7
READ  варикоцеле отсрочка от армии

Информация

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПУЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОТОКОЛЕ

Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:
1) Кабдолдин Кайрат Нуртуганович, кандидат медицинских наук, детский врач уролог высшей категории, врач отделения реконструктивно-пластической урологии АО «Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова», член ОО «Казахстанская ассоциация урологов»;
2) Айнакулов Ардак Жаксылыкович, кандидат медицинских наук, врач детский уролог высшей категории, старший ординатор почечного отдела и трансплантологии КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»;
3) Майлыбаев Бахытжан Муратович, доктор медицинских наук, профессор, КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»;
4) Аскаров Мейрамбек Сатыбалдиевич, доктор медицинских наук, РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет» врач детский уролог, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии;
5) Иманбердиев Жандос Жолдасович, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»;
6) Абдимажитов Бахытжан Хабитович, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»;
7) Жарасов Даулет Аманаевич, врач детский уролог КФ «University Medical Center» «Национальный научный центр материнства и детства»;
8) Тулеутаева Райхан Есенжановна, кандидат медицинских наук, РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей», заведующая кафедрой фармакологии и доказательной медицины, член «Ассоциации врачей терапевтического профиля».

Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

Список рецензентов:
Жантелиева Ляззат Асановна – доктор медицинских наук, доцент, заведущая курсом урологии, директор департамента учебно – воспитательной работы НУО «КазРосМед Университета»;

Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 3 года после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.

Источник: http://diseases.medelement.com/disease/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/14888

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2013

Общая информация

Краткое описание

Варикоцеле — варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. (Н.А. Лопаткин 1995 г.).

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Варикоцеле
Код протокола:

Код по МКБ-10:
I 86.1 Варикозное расширение вен мошонки. Расширение семенного канатика

Сокращения, используемые в протоколе:
УЗИ- ультразвуковое исследование

Дата разработки протокола: апрель, 2013
Категория пациентов: мужчины от 15 до 40 лет с жалобами на боли и дискомфорт в левой половине мошонки
Пользователи протокола: врачи-урологи, хирурги, андрологи

Классификация

Клиническая классификация: (Лопаткин Н.А. 1998г.):

по стадиям:
— 1 стадия
— 2 стадия
— 3 стадия

по локализации:
левостороннее
— правостороннее

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий
Основные:
1. Общий анализ крови
2. Общий анализ мочи
3. Коагулограмма крови
4. Определение группы крови и резусфактора
5. Осмотр анестезиолога (детям до 14 лет)
6. ЭКГ
7. УЗИ мочевыделительной системы, яичек и вен гроздьевидного сплетения

Дополнительные:
1. Определение мочевины и остаточного азота
2. Определение глюкозы
3. Определение билирубина
4. Спермограмма ( старше 18 лет) при наличии бесплодия
5. Гормоны(тестостерон, ФСГ,ЛГ,пролактин) при наличии бесплодия

Диагностические критерии: (Лопаткин Н.А.1998 г.)
Жалобы и анамнез:
— на наличие варикозно трасширенных вен семенного канатика

Физикальные данные:
наличие варикозно трасширенных вен семенного канатика, определяемых при осмотре

Лабораторные исследования:
наличие изменений спермограммы (астенозооспермия- снижение фертильности)

Инструментальные исследования:
— УЗИ: наличие варикозно расширенных вен семенного канатика больше 2,0-2,5 мм
— почечная венография: позволяет установить механизм возникновения варикоцеле ( извращение кровотока по яичниковой вене под действием гидростатического фактора, либо венной застойной гипертензии.).

Дифференциальный диагноз

Лечение за рубежом

Вам помогут ведущие врачи Кореи, Турции, Израиля, Германии, России

Сервис «МедЭлемент» сотрудничает с лучшими зарубежными клиниками и надежными операторами медицинского туризма. Мы подберем для вас оптимальный вариант лечения за рубежом.

Получите консультацию по лечению за рубежом сейчас!

Лечение за границей. Получить консультацию

Цель лечения: Перевязка и пересечение левой яичниковой вены, что прерывает обратный ток крови из почечной вены в гроздьевидное сплетение.

Тактика лечения
Немедикаментозное лечение: режим стационарный, стол №15.

Медикаментозное лечение:
1. Антибиотики цефалоспоринового ряда – цефотоксим (цефазолин) 1,0* 2 р/д
2. Уросептики фторхинолонового ряда: офлоксацин 400 мг 2 р/д
3. Анальгезирующие препараты (кетопрофен 2,0 в/м, анальгин 1,0, дротаверин 2,0 в/м)
4. Улучшающие микроциркуляцию: пентоксифиллин в/в капельно
5. Противогрибковые: итраконазол оральный раствор150 мл-10 мг\мл по 100 мг 2 раза в день, флуконазол 150 мг 1 раз
6. Витамины С (аскорбиновая кислота)

Другие виды лечения: нет

Оперативное лечение:
1. Операция:субингвинальное микрохирургическое устранение варикоцеле.
2. Операция: рентгенэндоваскулярное склерозирование (РЭС) левой яичниковой вены при рецидивах варикоцеле.

Профилактические мероприятия:
— избегать переохлаждений;
— при необходимости проведение противовоспалительной терапии, с целью санации хронических очагов инфекции мочевой системы в периоды между этапами оперативного лечения.

Дальнейшее ведение:
— наблюдение у уролога, андролога
— контроль ОАК, ОАМ, спермограммы через 1 месяц
— ограничение физической нагрузки в течении 2-х месяцев

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения:
— отсутствие болевого синдрома,
— отрицательная проба Вальсальвы,
— отсутствие расширения вен гроздьевидного сплетения по УЗИ,
— устранение обратного тока крови из почечной вены в гроздьевидное сплетение.

Источник: http://diseases.medelement.com/disease/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5/13734

Ссылка на основную публикацию